Mobile menu button

Steunpunt Vlokhoven

Links

Geschiedenis van Vlokhoven


Bewonersplatform Woensel-Noord 

Doelstelling
Belangenbehartiging van/voor alle bewoners van Woensel-Noord: specifiek wanneer inbreng van het Bewonersplatform toegevoegde waarde kan hebben in geval van wijk-overschrijdende belangen (dus wanneer minstens 2 wijken ermee gediend zijn). SAMEN STERK is ons motto. Bekendheid en herkenning van het platform is noodzaak.

Toegevoegde waarde voor de diverse wijken
Thema’s gemeenschappelijk aanpakken. Wijkvertegenwoordigers brengen hun wensen in en gezamenlijk wordt afgetast af of het Bewonersplatform er iets aan kan toevoegen. Doel is van elkaar te leren en over te nemen, echter soms zijn er ook voor bepaalde wijken géén acties waarbij het platform toegevoegde waarde heeft.
Er zijn aangescherpte contacten met gemeente en politiek. Een vaste vertegenwoordiger vanuit de gemeente neemt deel aan de vergaderingen en ook vanuit de politiek zijn vertegenwoordigers aanwezig.


Seniorenplatform Woensel-Noord

Het Seniorenplatform Woensel-Noord (SPWN) is een zelfstandige organisatie onder de vlag van het Bewoners Platform Woensel-Noord. Zij bestaat uit actieve 55-plussers, die deel uitmaken van één van de diverse Leefbaarheids Teams in Woensel-Noord, De samenstelling van dit Seniorenplatform is er op gericht alle 55-plussers van alle wijken en buurten in Woensel-Noord te vertegenwoordigen.

Het Seniorenplatform Woensel-Noord komt gemiddeld één keer per 2 maanden bij elkaar om de belangen van de 55+ bewoners in hun wijk te bespreken, informatie uit te wisselen, problemen te signaleren en naar oplossingen te zoeken. Een afgevaardigde van het Seniorenplatform Woensel-Noord neemt deel aan de stedelijke werkgroep “senioren overleggen” bij de Stichting OVO (Overlegorganisatie voor Ouderen) voor de wisselwerking.