Mobile menu button

Steunpunt Vlokhoven

Wat doen we?

Steunpunt Vlokhoven faciliteert bij het uitvoeren van bestaande of nieuwe activiteiten – opgezet vanuit bewoners van deze wijk  – en wij werken  samen of hebben contact met diverse organisaties (zie hieronder).
Er zijn hiervoor financiële middelen beschikbaar en je kunt ook gebruik maken van de achterzaal in het wijkgebouw Unitas, ingang hoek Pachtakker/Bekerakker. Wij kunnen helpen met financiën, vergunningen en andere praktische zaken. Je kunt ons benaderen via “Contact“.

Uitleen
Wij hebben voor inwoners van Vlokhoven een aantal tenten, tafels + banken en stoelen te leen voor uw feestjes, BBQ’s, etc. U kunt ons bellen (06-12179591) of mailen () om een afspraak te maken.

Inloop Spreekuur
Dinsdag:          10.00 tot 12.00 uur
Gedurende de reguliere schoolvakanties (volgens Saltoschool Cornelis Jetses) is  het Steunpunt gesloten.

Vrouweninloop Steunpunt
Maandag:        13.00 tot 15.00 uur
Elke maandagmiddag  van 13.00–15.00 uur komen wij in de achterzaal van wijkcentrum Unitas (ingang hoek Bekerakker/Pachtakker) bijeen om elkaar te ontmoeten.
Wij zijn momenteel een groep van zo’n 15 dames van verschillende nationaliteiten (Marokkaans, Turks, Afgaans, Iraans, Chinees, Somalisch en Nederlands) met een gemiddelde leeftijd van 40 – 65 jaar.
Insteek van de inloop is om gezellig met elkaar te kletsen over allerlei onderwerpen onder het genot van een kopje thee en een koekje. Je kunt je eigen haak-/breiwerk meenemen, maar op verzoek kunnen we ook lichte bewegingsoefeningen doen (Vlokhoven in beweging), gaan schilderen, tekenen of af en toe gezamenlijk lunchen.
Voor iedere vrouw uit Vlokhoven die het gezellig vindt om eens aan te sluiten; wees welkom en kom gerust op maandagmiddag binnen lopen. Tijdens vakanties gaat de vrouweninloop gewoon door, behalve als een nationale feestdag op een maandag valt!

Inloop voor Marokkaanse vrouwen met naailes
Donderdag:   13.00 tot 15.oo uur
Op de donderdagmiddag komen Marokkaanse vrouwen bijeen. Er wordt hier ook naailes gegeven en hiervoor zijn 2 naaimachines en een lockmachine beschikbaar.


Buurtpreventie   
Buurtpreventieteams in Vlokhoven stellen zich tot doel om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te vergroten. De buurtpreventieteams bestaan uit vrijwilligers uit de wijk, die op gezette tijden met minimaal twee personen door de wijk lopen en op vrijwillige basis informeel toezicht houden in de buurt.
•  In de akkerbuurt is Buurtpreventieteam Vlokhoven Akkerbuurt actief sinds ruim drie jaar Zij komen meerdere keren bijeen om de problematiek in de wijk te bespreken. Ook is er een WhatsApp Buurtpreventiegroep actief waarvan de leden elkaar waarschuwen als er bijzonderheden worden gezien. Voor meer informatie of deelname aan dit team kunt u contact opnement met coördinator Hanneke Geldhof via
•  In het westelijk deel van Vlokhoven rondom de Samarialaan is de Vadergroep actief. Deze is circa 12 jaar geleden opgericht en heeft ook als doel een oogje in het zeil te houden wat betreft de jeugd.

Buurtpreventieteams geven ongeregeldheden door aan politie of gemeente. Gebleken is, dat er minder ongeregeldheden en inbraken voorkomen in wijken waar buurtpreventie actief is.
Om hun werk veilig en efficient uit te voeren worden buurtpreventieteams ondersteund door politie en gemeente. Denk bijvoorbeeld aan uitreiken van een handleiding, materialen (buurtpreventie-hesjes, zaklampen, vrijwilligersverzekering) en training (signaleren en de-escaleren). De politie denkt mee en adviseert over de werkzaamheden en de bevoegdheden van buurtpreventieteams. De wijkagenten maken hierover heldere afspraken met de preventieteams. De inzet van de politie in de buurt verandert niet als in die buurt een preventieteam aan de slag is.


Handhaving – BOA’S
De wijkboa’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) zijn de ogen en oren in de wijk. Ze onderhouden contact met de bewonersverenigingen en andere partijen in de wijk.
Je kunt ze bereiken via telefoonnummer 14040.
Wijkboa’s Woensel-Noord :
Jos van Kuijen – Fons van de Bilt – Ronnie Verberk – Tim Keil

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Leefbaarheidsteam Vlokhoven

In 2017 zijn de LT vergaderingen weer opgestart.  Streven is om deze 4x per jaar te houden. Indien er wijkgerelateerde zaken zijn kunt u deze met de Buurtpreventiecoördinator of bestuursleden van het Steunpunt Vlokhoven overleggen. Zij zullen vervolgens, indien nodig, de betreffende professionals benaderen.

Een Leefbaarheidsteam is een overleggroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de buurtpreventiegroepen, bestuur Steunpunt Vlokhoven (bewonersorganisties) en de kernpartners. Deze kernpartners zijn: de wijkcoördinator van de gemeente (tevens voorzitter), de wijkbrigadier en consulenten van Woonbedrijf, Wooninc, Thuis, onderwijs en ouderenwerk. In een Leefbaarheidsteam worden signalen, vragen en klachten uit de buurt gezamenlijk doorgesproken en de daaruit voortvloeiende acties van de betrokken instellingen worden op elkaar afgestemd.

Het is belangrijk dat een Leefbaarheidsteam geen veredelde klachtencentrale wordt. Een Leefbaarheidsteam zal weliswaar veel tijd en aandacht moeten besteden aan het behandelen van klachten en problemen uit de buurt. Daarnaast is het de bedoeling dat het overleg doorgroeit naar een samenwerkingsplatform waar de kansen om de leefbaarheid van de buurt te verbeteren, aangegrepen worden. Bewonersorganisaties spelen daarin uiteraard een belangrijke rol.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Politie

Per 1 November 2018 is Dennis van Lint de wijkagaent in Vlokhoven. Om zaken te melden kan gebeld worden met de lokale politie op 0900-8844. Ook kan een e-mail worden gezonden via deze webpagina van de politie.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Buurtbemiddeling

Inzet van mediators/bemiddelaars bij conflicten naast politie. Zij zijn reeds 10 jaar bezig met bemiddelen tussen 2 buren die niet goed meer met elkaar communiceren. Zij zijn niet een soort rijdende rechter met oordeel. Er zijn ca. 50 vrijwillige getrainde bemiddelaars, die ruim 200 zaken per jaar behandelen en zij komen altijd met z’n 2-en. Motief is door en voor Eindhovenaars.

Zij handelen op verzoek met verbinding d.m.v. bemiddelaar-wijze. De organisatie wordt gebeld door een bewoner die overlast ondervind (partij 1). Eerst gaan zij met deze partij praten en oordeelvrij aanhoren. Daarna wordt bij (partij 2) aangebeld. Meestal komen ze binnen en deze partij weet altijd van wie het afkomt. Doel is om beide partijen om de tafel te krijgen. Meestal willen ze dit toch graag om weer een goede verstandhouding te krijgen. Ze gaan elkaar dan weer verstaan en elkaar het leven niet meer zuur maken. Dit is ook voor de buurt relevant m.b.t. het leefbaar houden van de straat/buurt.

Tegenwoordig wordt vaak eerst de politie gebeld en wordt er niet eerst met de buren gepraat. Interventie van politie is infra-constructief. Ga eerst de woonoverlast app aanspreken voordat je de politie belt!

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gemeente Eindhoven

José Graafsma is de gemeentelijke wijkcoördinator van onze wijk. Wilt u de leefbaarheid in Vlokhoven verbeteren of heeft u vragen over het buurtcontract? Neem dan contact op via 14040 of via e-mail naar


WIJeindhoven
Heb je (tijdelijk) ondersteuning nodig? Dan helpt WIJeindhoven je op weg. Natuurlijk wil je altijd graag de controle over je eigen leven blijven houden. Daarom kijk je met een medewerker van
het WIJteam in je wijk (Woensel-Noord Ontginning) eerst wat je zelf zou kunnen doen. Misschien zie je dan wel meer. Bijvoorbeeld of er in je omgeving iemand is die je kan helpen: familie, vrienden of een vrijwilliger uit de buurt. Anders zoeken ze gewoon verder, zo nodig naar professionele hulp.
Bel ons:  (040) 238 89 98 of mail ons:

WIJeindhoven is regelmatig te vinden in de ontmoetingsruimte van Unitas en heeft een eigen inloop op de vrijdagmiddag van 12:00-14:00 uur in het Steunpunt Vlokhoven (achteringang Unitas) .
WIJeindhoven geeft ondersteuning op het gebied van:
• werk en inkomen
• zorg en opvoeding
• vervoer (mobiliteit)
• huishouden en klussen
• wonen en ontmoeten

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Juristen Spreekuur

Iedere 1e en 3e maandag van de maand van 19:00-20:00 uur in Steunpunt de Raap – Thorvaldsenlaan 49 (Eindhoven/Rapenland) is er een juristen spreekuur voor Woensel-Zuid, waar u gratis advies kunt krijgen bij problemen, vragen, adviese op juridisch gebied.
Het juridisch advies is vooral voor bewoners van Woensel-Zuid en met name voor mensen met een smalle beurs.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Woonbedrijf (Verhuurder) 

Woonbedrijf hecht veel waarde aan veiligheid en daarom proberen wij hier ons steentje aan bij te dragen. Storm Moghal is voor Vlokhoven werkzaam als Senior Klantbeheerder. Hij houdt zich samen met de buurtbeheerder bezig met de leefbaarheid en oplossen van overlast binnen de wijk. Mocht u vragen of klachten hebben over uw woning of complex, dan kunt u contact opnemen met Woonbedrijf op tel.nr. 040 – 2 43 43 43.


Bureau Cement

Zij helpen of ondersteunen bewoners bij het uitvoeren van bestaande of nieuwe activiteiten;

•  komen bij mensen achter de deur en komen graag met u in contact in geval van vragen, ideeën of klachten
•  helpen mensen graag verder op het gebied van inkomen
•  helpen mensen in het zoeken naar een baan of het starten van een bedrijf
•  werken samen met diverse professionele organisaties en zijn zo goed in staat om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen
•  leggen contacten met de jeugd op school, buiten op straat en in het jongerencentrum NꞌJoy; ze zullen samen met hen en de buurt leuke activiteiten opzetten
Voor het laaste onderdeel (jeugdwerk) staan vooral Mike en Silvia opgesteld.

Kortom: Bureau Cement verbindt mensen en buurten!
Dit kunnen zij niet alleen, daar hebben ze u ook bij nodig! “Wij …samen voor elkaar” is het motto van het team Cement Woensel Noord. Voor dit project hebben ze een aparte website gemaakt.

Het enthousiaste team werkzaam in Vlokhoven

Silvia Pietersz is een waar organisatietalent. Ze weet aansprekende activiteiten te organiseren voor en met jongeren én ouderen. Zij runt het Jongerencentrum N’Joy aan de achterzijde van Unitas en wordt hier geassisteerd door Joan van de Aa. Hier worden diverse activiteiten georganiseerd, er zijn jongereninlopen en er is een geluidsstudio. Silvia is bereikbaar via 06 3910 8322 of

Rene van den Berg staat sinds maart 2018 als eerste aanspreekpunt voor het algemene welzijnswerk opgesteld. Hij heeft jarenlang direct met mensen in de wijk gewerkt en is daardoor makkelijk benaderbaar.
Hij is enthousiast, betrokken, verbindend en resultaatgericht.

Mike Smits is een gedreven mens die met passie en vanuit zijn hart werkt: Jarenlang was hij als vrijwilliger actief in het jongerenwerk en besloot ruim tien jaar geleden om van mijn hobby mijn beroep te maken. En dat is gelukt! Het mooiste van zijn werk vind hij de voldoening die je krijgt wanneer het lukt om door samenwerking iets moois neer te zetten. Hij is bereikbaar via of 06-2533 5547.